Werkmap Overhead

De werkmap Overhead is een geïntegreerde Excel werkmap die voor elke raming wordt aangemaakt. Enkele bladen in deze werkmap worden door QDV dynamisch ingevuld en kunnen worden gezien als aan te passen draaitabellen zodat vrijwel elk gegevenstype uit de raming kan worden afgeleid.
De werkmap bevat ook aanpasbare werkbladen voor rapportage of om te gebruiken bij het calculeren van de prijs op basis van gegevens die normaal op werkbladen staan die door QDV worden aangemaakt.
De resultaten van berekeningen op basis van deze aanpasbare werkbladen, waaronder bijvoorbeeld verkoop- en risicofactoren en tarieven, worden teruggevoerd naar QDV-ramingen. Hierbij worden prijzen gegenereerd voor elke rij in de raming: u kunt de raming onderverdelen in verkoopprijzen, ongeacht de complexiteit van de berekening in het bepalen van de eindprijs.